Menu
Obec Jánovce
ObecJánovce

Riaditeľka:

Učiteľky MŠ:

 • Mgr. Irena Parimuchová
 • Mgr. Mariana Repaská
 • Bc. Miriama Dlugošová

Pedagogická asistentka:

 • Viera Slebodníková

Upratovačky:

 • Iveta Hanková Grešová
 • Anna Neupauerová

Pomocný vychovávateľ:

 • Bc. Paula Petrušková
 • Gabriela Charvatová

Národný projekt POP III

pop

Školská jedáleň pri MŠ:

Aktuality

turi

-----------------------

Pozvánka na rodičovské združenie

Milí rodičia!
Riaditeľka materskej školy v Jánovciach Vás pozýva na rodičovské združenie,
ktoré sa uskutoční dňa: 12.09.2023 ( v utorok ) od 15,30 hodiny v MŠ.
Prosíme rodičov, aby prišli bez detí.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !

-----------------------

zač

------------------------------------------------------------------

Milí rodičia ,

na základe nahlásenia vášho záujmu bude prevádzka MŠ počas letných prázdnin nasledovná :

 • V mesiaci JÚL 2023 – v čase od 17.07. 2023 do 31.07. 2023
 • V mesiaci AUGUST 2023 – v čase od 1.08. 2023 do 31.08. 2023

----------------------------------------------------------

rozluúčka

-------------------------------------------------aktivity

------------------------------------------------------------

Oznam

Dňa 7.6.2023 sa budeme fotiť.

------------------------------------------------------------------

príbeh lesa

-----------------------------------------------------------------------den matiek

 

pl

 

 

 

zapisvelka noc
oznam

 

OZNAM

Dňa 24.3.2023 (piatok) pôjdeme na informačnú prehliadku knižnice v Levoči. Prosíme rodičov priniesť 2e. Deťom nie je potrebné baliť desiatu. Pitný režim je zabezpečený. Príchod detí ráno do MŠ bude ako v bežné dni.

--------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Dňa 15.3.2023 sa budú deťom plniacich si povinnú dochádzku ( predškoláci) robiť testy školskej zrelosti.

Testovanie bude dopoludnia.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jarné prázdniny

OZNAM

Na základe zisteného záujmu zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jánovce oznamujeme, že prevádzka počas jarných prázdnin od 2.3.2020 do 6.3.2020 bude zatvorená.

Nástup do MŠ vo všetkých triedach je 13.3.2023

-------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás pozvať na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2023 o 15:45 hod.

V materskej škole Jánovce, v školskej jedálni.

Program:

 1. Privítanie

 2. Vykonávanie testov školskej zrelosti a následný zápis do 1. ročníka ZŠ

 3. Divadielko Slniečko

 4. Plavecký kurz

 5. Vesmírna kupola na tému Vesmír

 6. Oboznámenie s vystúpením na deň mariek

 7. Revitalizácia umiestnenia počítadla na školskom dvore

 8. Rozlúčka predškolákov

 9. Školský výlet

 10. Diskusia

............................................................................................

karneval

.................................................................................................

Dňa 17.1.2023 sme navštívili Základnú školu v Hôrke na deň otvorených dverí. 

Verím,že sa deťom páčilo a bude sa im v škole dariť na výbornú

Deň otvorených dverí

......................................

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,

od 27.12.2022 do 9.1.2023 budú vianočné prázdniny. MŠ Jánovce bude zatvorená vo všetkých tiedach

Prevádzka sa obnoví dňa 9.1.2023 v pondelok.

 

Kolektív materskej školy Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny a hlavne pevné zdravie.

.......................................................................................

Chrípkové prázdniny v MŠ

Vedenie Materskej školy, Jánovce 199 oznamuje, že na odporúčania RÚVZ so sídlom v Poprade zo dňa 19.12.2022 a dohode so zriaďovateľom, prerušuje školskú dochádzku a vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu vysokého skokovitého nárastu počtu chorých detí materskej škole v triede lienky a žabky. V triede sovičky sa naďalej pokračuje v prezenčnej výučbe.

Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v termíne od 20.12.2022 do 22.12.2022.

.................................................................................................

Oznamujeme rodičom že od 28.10 do 1.11.2022 bude prevádzka materskej školy prerušená v tiede žabky a lienky.

--------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2022

o15:45 v MŠ Jánovce 199

a 12:00 v MŠ Jánovce 248.

Program rodičovského združenia:

-Školský poriadok

-Voľba člena rady školy

-organizačná šturukúra Materskej školy v šk. roku 2022/2023

-oboznámenie s aktivitami v školskom roku 2022/2023

-------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme rodičom, že školský rok sa začína 5.9.2022.

Prevádzka MŠ 199 tieda sovičky nezmenená od 6:45 do 15:45

Prevádzka MŠ 248 tireda lienky a žabky v dvojzmenne prevádzke v čase od 6:45 do 11:45 a od 12:00 do 16:00

Tešíme sa na detičky .

Oznam dňa 20.4.2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa.doc (42.5 kB)

zápis do MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 3.4.2022

Milí rodičia, počas Veľkonočných sviatkov bude v čase

od 14.4.2022 /štvrtok/ vrátane do 19.4.2022 /utorok/ škôlka ZATVORENÁ z dôvodu veľkonočných prázdnin.

Opäť budeme pre vás otvorení od 20.4.2022 /streda/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 25.4.2022: plavecký

Prosíme rodičov priniesť deti ako zvyčajne.

Čo je potrebné zbaliť:

ruksak, osušku, plavky, šľapky- pevné na nohy, plaveckú čiapku, desiatu netreba všetko je zabezpečené, pitý režim zbaliť. Nemusíte deťom baliť cukríky, sladkosti, po príchode ich bude čakať obedík 😃

Po výcviku doporučujeme vhodné oblečenie a prikrytie hlavy!

Rozpis:

30.3.2022 streda odchod 10:00, bazén 11:00 príchod do MŠ 12:40

31.3.2022 štvrtok odchod 9:00 , bazén 10:00 príchod do MŠ 11:40

1.4.2022 piatok odchod 9:00 , bazén 10:00 príchod do MŠ 11:40

5.4.2022 pondelok odchod 9:00 , bazén 10:00 príchod do MŠ 11:40

6.4.2022 utorok odchod 9:00 , bazén 10:00 príchod do MŠ 11:40

MŠ bude v tomto čase ako vždy od 6:45 do 15:45

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 22.3.2022

Marec mesiac knihy si pripomenieme:

Návštevou knižnice

(Krátka informačná príprava počas ktorej deti prevedieme po knižnici, povieme si, ako sa v knižnici treba správať a ako zaobchádzať s knihami)

Návšteva múzeá špeciálneho školstva v Levoči

(Množstvo informácií o výchove a vzdelávaní nevidiacich, nepočujúcich, mentálne či telesne znevýhodnených, ale zároveň dostanú možnosť vyskúšať si špeciálne učebné pomôcky a zapojiť sa do zážitkových aktivít.)

Kedy: dňa 28.3.2022. Prosíme rodičov priniesť deti do 7:30 do MŠ

Kde: Levoča

Doprava: vlastná

Vstup : zadarmo

Deti už budú na obed v škôlke a môžete si po nich prísť ako zvyčajne.

Potrebné priniesť kartičku poistenca , zbaliť deťom pitný režim a pršiplášť. Ďakujeme krásne a tešíme sa na výlet.

---------------------------------------------------------------

Oznam dňa 21.3.2022

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A PRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLU

Obdobie nástupu dieťaťa do školy patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v živote dieťaťa. Dieťaťu sa nielen radikálne mení zabehaný životný štýl ale aj denný režim. Opúšťa svet hier a každodennú bezstarostnosť. Na úspešné a bezproblémové zvládnutie nárokov v škole a súčasne novej roly žiaka musí dieťa spĺňať isté predpoklady. Problémy, zlyhanie, nízke sebavedomie hneď na začiatku školskej dochádzky môže dieťa vážne ohroziť, preto je potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré život v škole prináša.

Školskú zrelosť budeme mať 25.3.2022 ( piatok) v priestoroch MŠ.

--------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 7.3.2022

Oznamujem rodičom , že od 8.3.2022 budeme ma´t v našej školke pravidelne krúžky :

UTOROK: VÝTVARNÁ

STREDA: HUDOBNO- POHYBOVÝ

Na krúžok sa netreba špečiálne pripravovať, ani obliekať. Poplatok za krúžok je 1e mesačne.

----------------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 16.2.2022 :

Dňa 18.2.2022 (piatok) pôjdeme do Galérie umelcov Spiša. Prosím rodičov priniesť 3e na vstup. Doprava a strava zabezpečená. Potrebné priniesť: kartičku poistenca a ruksak.

galeria

..............................................................

Zdravé oči už v škôlke 11.3.2022

Ide o diagnostické meranie zrakových parametrov pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Realizácia merania nie je možná bez súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa. Všetci rodičia, ktorí majú záujem o to, aby ich deti vyšetrenie absolvovali, musia podpísať Informovaný súhlas( rozdá pani učiteľka MŠ).

Charakteristika merania:

- ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti

jedného metra)

- meranie je bezbolestné

- meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa

- binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)

- meranie trvá iba niekoľko sekúnd

- meranie prebieha v známom prostredí v materskej škôlke

- prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa

- odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí meranie prístroja a výsledky merania a odporučí,

či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára.

 

Chceme zdôrazniť, že meranie je bezbolestné a nemôže v žiadnom prípade poškodiť zrak

dieťaťa. Merania zrakových parametrov u detí budú realizované priamo v priestoroch MŠ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  materskej školy 

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sprevádzajúce dieťa sú povinné  mať na tvári respirátor resp. v zmysle pokynov ÚVZ SR a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách po pravej strane
Deti v materskej škole nemusia nosiť rúška, avšak ak nosenie rúška svojim dieťaťom zákonný zástupca vyžaduje, materská škola to rešpektuje.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa  a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško,  do príchodu zákonného zástupcu sa dieťa izoluje v riaditeľni a ihneď sa telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie dieťa nenavštevuje školské zariadenie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 12.2.2022

karneval

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa. 11.2.2022

Oznamujeme rodičom,

že na základe zisťovania dochádzky detí počas jarných prázdnin

od 21.2.2022 do 25.2.2022

bude naša materská škola ZATVORENÁ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených.

Otvoríme 28.2.2022 (pondelok)

-----------------------------------------------------------------------------

Oznam dňa 22.1.2022

Chcela by som Vás touto cestou informovať o personálnych zmenách.

Dňa 17.12.2021 sme sa zapojili do projektu pomocný vychovávateľ v Materskej škole. Nakoľko sme ispeli a získali sme cez plán obnovy až dvoch pomocných vychovávateľov zmena bude nasledovná:

Vierka S. (pôsobisko Jánovce 199) a Katarína K.(pôsobisko Jánovce 248) budú pracovať ako pomocné vychovávateľky.

Na miesto upratovačky nastúpi Kamila M.

 Celý projekt bude financovaný z plánu obnovy od 1.februára 2022 do 31.8.2023.

plan obnovy

Vyhodnotenie si môžete pozrieť na: https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/

Onam dňa 7.12.2022

Milé mamičky,

podľa predbežných informácií, ktoré ste iste zachytili v médiách, sa od pondelka 10. januára budú prezenčne vzdelávať materské školy.

Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe, či vysoký počet nakazených osôb. Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že v prípade škôl v originálnej pôsobnosti od 1.1.2022 podľa § 150a ods. 2 písm. c) bude môcť dočasne obmedziť alebo prerušiť aj zriaďovateľ.

Tešíme sa a prajeme ešte pekné spoločné chvíle.

zimné prázniny

Oznam dňa 2.12.2021

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy

usmernenie.pdf (456.09 kB)

Dňa 2.12.2021

prosíme rodičov dodržiavať

 

Oznam dňa 2.12.2021

Pandemická PN sa končí k 1.12.2021.docx (16.74 kB)

Vážení rodičia,

Na základe odporúčania RÚVZ Poprad so sídlom v Poprade bude Materská škola trieda žabky a lienky  Jánovce 248 zatvorená

od 30.011.2021- do 3.12.2021.

Nástup detí bude 6.12.2021.

Deti budú prísnejšie kontrolované, ráno sa bude deťom merať teplota.

Ak si rodič všimne nejaké z príznakov Covid19, nahlási to triednej učiteľke. 

Rodičia sú povinný nosiť respirátor a pri vstupe si dezinfikovať ruky...

S pozdravom vaša MŠ

DŇA 22.11.2021 SME SA ZAPOJILI DO SÚŤAŽE:

NÁVRH NA VIANOČNÚ POHĽADNICU

POHLADNICE

Zaevidovala som Našu materskú školu do zbierky, koľko lásky sa zmesí do krabice od topánok.

🎁 KRABIČKY PLNÉ LÁSKY 🎁

Krabička by mala obsahovať :

🎁Niečo sladké alebo slané

🎁Niečo teplé (káva, čaj...)

🎁Niečo mäkké (ponožky, rukavice, šál...)

🎁Niečo vôňavé (sprchový gél, mydlo...)

🎁Niečo na zábavu (krížovky, knihu...)

🎁Niečo zo ❤️(kreslená pohľadnica, sošky anjelikov, vianočné dekorácie...)

V termíne od 30.11 do 2.12.2021 prineste krabičku do materskej školy, odovzdajte pani učiteľke.

Veľmi si vážime Vašu pomoc.

Ďakujem, že vediete naše deti k úcte a láske k seniorom.

pokyny na 4.ročník celosvetovej výzvy.jpg (61.77 kB)

Oznam o zatvorení materskej školy

Na základe rozhodnutia RUVZ Vám oznamujeme, že od 22.11.2021 do 29.11.2021 bude materská škola z dôvodu pozitivity dieťaťa na respiračné ochorenie covid19 ZATVORENÁ.

Materská škola bude opäť v prevádzke 30.11.2021.

V prípade zmeny zdravotného stavu, kontaktujte vášho obvodného lekára. 

Daná situácia nás mrzí. Dúfame , že ju v zdraví zvládneme a 30. 11 .2021 sa osobne vidíme.

zápisnica (76.27 kB)

Vážení rodičia,

Na základe odporúčania RÚVZ Poprad so sídlom v Poprade bude Materská škola trieda včielky Jánovce 199 zatvorená

od 27.09.2021- do 4.10.2021.

Nástup detí bude 5.10.2021.

Deti budú prísnejšie kontrolované, ráno sa bude deťom merať teplota.

Ak si rodič všimne nejaké z príznakov Covid19, nahlási to triednej učiteľke. 

Rodičia sú povinný nosiť respirátor a pri vstupe si dezinfikovať ruky...

S pozdravom vaša MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy

Dátum: 26. 3. 2021

Informácie k zápisu na školský rok 2021/2022

Podmienky prijímania

Dátum: 25. 3. 2021

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní

Dátum: 17. 12. 2020

Prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa oboznámili s poučením v tejto zápisnici.

Dôležitý oznam

Dátum: 15. 12. 2020

Vážení rodičia, bohužiaľ, z dôvodu výskytu vírusu Covid 19 u zamestnanca, sa prevádzka Materskej školy od zajtra zatvára. Ospravedlňujeme sa, že vám to oznamujeme v takej večernej hodine, aj pre nás je to aktuálna informácia. Veľa zdravia všetkým.

Prevádzka prerušená

Dátum: 19. 11. 2020

V pondelok 23.11.2020 je prevádzka materskej školy na základe nariadenia zriaďovateľa prerušená z dôvodu dezinfekcie priestorov po dobrovoľnom testovaní, ktoré sa uskutoční v našej obci .

Po karanténe doloženie potvrdenia ...

Dátum: 9. 11. 2020

Na základe Usmernenia "Spoločná zodpovednosť" MŠVVaŠ SR pán minister vydal rozhodnutie, na základe ktorého Vás informujeme, že po návrate z karantény je potrebné doložiť potvrdenie od lekára o ukončení povinnej izolácie.
Ďakujeme za spoluprácu aj za trpezlivosť...

Oznam

Dátum: 8. 11. 2020

Milí rodičia...nakoľko nemáme žiadne nové usmernenia, riadime sa platnými od posledného vydania.
PROSÍME O ZODPOVEDNOSŤ.
1. Do priestorov MŠ môže vojsť a sprevádzať dieťa iba osoba s negatívnym výsledkom testu COVID-19.
2. Ak máte možnosť, vytlačte si doma tlačivo o BEZINFEKČNOSTI.
Ak nie, podpíšte ráno p. učiteľke v triede.
3. Ak ste neboli na testovaní, alebo ste boli pozitívni minulý týždeň, PROSÍME o dodržanie karantény, kedy dieťa môže nastúpiť do MŠ až 12. 11. 2020.
4. Ak bol niekto zo spoločnej domácnosti tento víkend testovaný pozitívne, PROSÍME, dodržte 10 dňovú karanténu.
5. Ďakujeme za spolupatričnosť a zodpovednosť.
TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH

Základné princípy

Základné princípy

Dátum: 2. 11. 2020

Princípy platné po celoplošnom testovaní

Bezinfekčnosť od 1.11.

Dátum: 30. 10. 2020

Milí rodičia, v súvislosti s celoplošným testovaním pribudlo nové tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné vypísať a odovzdať pedagogickému zamestnancovi v deň príchodu dieťaťa po testovaní.

Opatrenia COVID-19

Dátum: 29. 10. 2020

Žiadame rodičov deti navštevujúcich našu Materskú školu, aby v prípade, ak ste boli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, pripadne inou osobou, ktorá bola v kontakte s osobou nakazenou vírusom, aby deti zostali v karanténe, až do testovania podozrivej osoby a vylúčenia možnosti nákazy. Z dôvodu, že platia prísnejšie pravidla, ktoré sa týkajú nosenia rúšok, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR výrazne odporúča nosenie rúšok aj u deti predškolského veku, keďže pre viac deti to môže byt problém, preto sme sa rozhodli, že rúško nasadíme len tým deťom, ktoré počas dňa začnú sopliť, prípadne kašľať. Zároveň prosíme rodičov o ohľaduplnosť a zodpovednosť, v prípade akýchkoľvek prejavov choroby, dieťa nechali doma. Ďakujeme a veríme, že toto neľahké obdobie zvládneme čo najlepšie.

Prevádzka MŠ 1

Prevádzka MŠ

Dátum: 31. 8. 2020

Prevádzka materskej školy

Haló, haló ...

Otvorenie

Dátum: 31. 8. 2020

Otvorenie materskej školy

Začiatok školského roka 2020/2021

Dátum: 28. 8. 2020

Materská škola bude otvorená 2.9.2020 v stredu. Od 6:45 do 15:45, tento čas je nutné dodržiavať. Prichádzajte v tento deň postupne, nakoľko prídu aj nové detí. Schádzanie detí je každý deň od 6:45 do 7:45. Prosím dodržiavajte dezinfekciu pri vstupe, a nosenie rúška. Deti budú mať na skrinke dve rúška(prinesie rodič), nezabúdajte na to. Stále to platí.
Merá sa deťom stále teplota, ktorá sa nezapisuje. Každé dieťa prejde ranným filtrom, či je zdravé.
Pri príchode si odložíte veci do skriniek (náhradne oblečenie, topánky a pod. ) Skrinky budú označené menami a značkami. Starým deťom skrinky ostávajú novým ukážeme. Papuče a pyžama označujte menom.
Je potrebné v deň nástupu vyplniť papiere/tlačiva budú pri vstupe/:
-bezinfečnosť - dieťa prichádza z bezinfekčného prostredia, zdravé
-zdravotný dotazník Covid 19
-splnomocnenie o preberaní dieťaťa
-prefotenú zdravotnú kartičku
-ak má dieťa nejaké alergie je nutné nám to oznámiť potvrdením od lekára
Prosím nezabudnite na toto. Veľmi dôležité!!!
Chorobnosť detí - ak dieťa chýba dlhšie ako tri dni a nemáte potvrdenie od lekára, vypíšete si ho v MŠ v deň príchodu, a odovzdáte učiteľke preberajúcej deti. Tlačivo bude k dispozícii na nástenke.
Strava sa bude dať odhlásiť na tel č. 052/7793106 Anna Richvalská. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 nezabudnúť. Neodhlásenú stravu si je možne vyzdvihnúť v daný deň do obedára v čase od 11:15 do 12:05 hod.
Prosím neprítomnosť detí oznamujte na tomto telefónnom čísle 0910 622 244 MŠ Jánovce.
Všetky oznamy je potrebné sledovať na nástenke v šatni , tam sú včas vypísané.

Prevzatie osobných vecí detí

Dátum: 27. 5. 2020

Oznamujeme rodičom detí, ktoré NENASTÚPIA do MŠ od 1.6.2020, aby si prišli prevziať osobné veci detí dňa 29.05.2020 (Piatok) v čase od 9:00 do 10:00 hodiny. Pred vstupom do budovy poprosíme dodržať hygienické opatrenia - rúško na tvár, dezinfekcia rúk.
Ďakujeme.

Informácie pre rodičov

Dátum: 26. 5. 2020

Poprosíme rodičov detí, ktoré nastúpia do MŠ od 01. 06. 2020, aby priniesli so sebou pyžamo, 2 rúška a potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa.

Vyhlásenie a Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - tlačivá

Dátum: 26. 5. 2020

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (1.6.2020) alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri každom ďalšom prerušení dochádzky si zákonný zástupca stiahne vyhlásenie z webovej stránky MŠ a už vypísané s dátumom nástupu odovzdá preberajúcej učiteľke.

Zákonný zástupca dieťaťa pri prvom odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Rodičia si vytlačia tieto tlačivá a už vypísané ich donesú do materskej školy pri prvom nástupe dieťaťa a odovzdajú ich ráno učiteľke. Bez týchto tlačív nebudú deti prevzaté. Tlačivá nájdete na stránke v časti Informácie rodičom

ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Dátum: 26. 5. 2020


•V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

•Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.

•Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

•Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb nepracujúcich v materskej škole.

•Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

•Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

ODPOČINOK DETÍ

•Odporúčame, aby materská škola podľa svojich možností zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.

•Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020

Dátum: 26. 5. 2020


Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

•Ministerstvo umožňuje zriaďovateľovi otvoriť materskú školu od
01. 06. 2020.

•Zriaďovateľ s riaditeľom školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu deti v skupine, kde ich bude v triede najviac 15.

•Prednostne budú prijaté deti hasičov, policajtov, zdravotníkov, pedagógov, zamestnaných rodičov, predškolákov, ostatné kritéria určí zriaďovateľ.

•Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. Všetky osoby sa budú po budove pohybovať v rúšku.

•V prípade teploty nad 37.2 °C, alebo podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19 ) učiteľka dieťa nepreberie.

•Ak je rodina v karanténe (napr. návrat jedného rodiča zo zahraničia) dieťa nesmie navštevovať materskú školu.

•V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

USMERNENIE PRE RODIČOV PRI NÁSTUPE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.6.2020

Dátum: 26. 5. 2020


•Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy do 10 min.

•Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

•Zákaz zhromažďovania sa osôb pred materskou školou.

•Materská škola v spolupráci zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí , rodičov a zamestnancov pri vstupe do MŠ. V prípade zvýšenej teploty bude na mieste spísaný záznam o takejto osobe, resp. dieťaťu nebude umožnený vstup do MŠ.

•Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez podpísaného vyhlásenia dieťa učiteľka nepreberie.

•Pri vstupe do budovy prevedú všetky osoby dezinfekciu rúk a v budove používajú rúška, vrátane detí. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

•Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v materskej škole prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

•Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020

•Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra

•Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,

•V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič príslušnú učiteľku a riaditeľku školy

•Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Oznámenie o obnovení prevádzky materskej školy Jánovce 199

Dátum: 26. 5. 2020

Podľa § 150 ods.8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 22. 05. 2020 a v súlade s opatrením ÚVZ RSR č. OLP/4204/2020 bude prevádzka MŠ


obnovená od 01. 06. 2020
v zmenenom prevádzkovom čase
od 06:45 hod. do 14:30 hod.


V prípade, že dieťa nastúpi do MŠ je povinnosťou zákonných zástupcov oboznámiť sa a dodržiavať pokyny a odporúčania zverejnené na webovej stránke MŠ a na informačných tabuliach v priestoroch MŠ.

Zápis detí do MŠ 2020/2021

Dátum: 8. 4. 2020

Inštrukcie k zápisu detí do MŠ Jánovce na šk. rok 2020/2021

Podávanie žiadostí na prijatie detí do MŠ Jánovce

Dátum: 30. 3. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.
Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Pre ďalšie informácie sledujte FB stránku MŠ Jánovce Rozprávkovo a stránku obce Jánovce.

Stránka MŠ na FB

Dátum: 24. 3. 2020

Milí rodičia , vzhľadom na danú situáciu sme pre vás vytvorili dočasnú stránku na facebooku pod názvom MŠ Jánovce Rozprávkovo. Stránka bude slúžiť na inšpiráciu, prípadne na aktuálne informácie.

Prerušenie prevádzky MŠ

Dátum: 24. 3. 2020

Prevádzka MŠ Jánovce od 30.3.2020 bude prerušená do odvolania.

Prerušenie prevádzky MŠ

Dátum: 13. 3. 2020

Podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

Fotenie detí

Dátum: 25. 2. 2020

Fotenie detí v MŠ sa uskutoční dňa 11.3.2020/streda/.
Poprosíme vhodne obliecť na spoločné fotenie kolektívu, pre individuálne fotenie je oblečenie zabezpečené.
Ďakujeme

Prerušenie prevádzky

Dátum: 17. 2. 2020


Oznamujeme rodičom detí, že počas jarných prázdnin t.j.od 2.3.2020 do 6.3.2020 je prevádzka Materskej školy so súhlasom zriaďovateľa prerušená. Prevádzka bude opätovne otvorená dňa 09.03.2020(pondelok)

Karneval

Dátum: 27. 1. 2020

Dňa 5.2.2020 sa uskutoční v MŠ detský karneval. Prosíme rodičov, zabezpečiť masky a v deň karnevalu detičky privítame v triede už oblečené v karnevalových maskách . Ďakujeme za spoluprácu.

Vianočné tvorenie

Dátum: 13. 12. 2019

Vážení rodičia, pozývame Vás na vianočné tvorenie spolu s vašimi detičkami, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 o 14:30 hodine v triede.
Časť materiálov a pomôcok (farby, lepidlá, trblietky, papiere, nožnice, šnúrky, ihličie) zabezpečíme my a časť materiálov a pomôcok si každý prinesie z domu, podľa toho, čo kto chce vytvoriť (ikebany, ozdoby, pozdravy, dekorácie,...). Kto pri svojej práci potrebuje použiť tavnú pištoľ, nech si prinesie so sebou.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na vaše výtvory.

Prerušená prevádzka MŠ

Dátum: 13. 12. 2019

Oznamujeme rodičom detí, že počas vianočných sviatkov bude prerušená prevádzka MŠ od 23.12.2019 do 07.01.2020. Prevádzka MŠ sa začne 08.01.2020 t.j.streda. Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok!

Skrátenie prevádzky MŠ

Dátum: 13. 12. 2019

Oznamujeme rodičom detí, že v pondelok 16.12.2019 bude skrátená prevádzka MŠ. Poprosíme Vás, aby ste si deti vyzdvihli od 11:30 do 12:00 hod. Ďakujeme

Stretnutie rodičov

Dátum: 28. 8. 2019

Oznamujeme rodičom detí, že vo štvrtok 12.09.2019 o 15:45 hod. sa uskutoční v triede MŠ stretnutie rodičov detí navštevujúcich materskú školu.
Prosíme rodičov o dochvíľnosť a účasť na tomto stretnutí.
Ďakujeme

Prevádzka Materskej školy

Dátum: 21. 12. 2018

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich MŠ, že prevádzka sa otvára po vianočných prázdninách dňa 7.1.2019 t.j.pondelok.
Prajeme všetkým Šťastné a veselé vianočné sviatky a v zdraví prežitý celý rok 2019.

Zmena telefónneho čísla

Dátum: 21. 11. 2018

Oznamujeme zákonným zástupcom nové(mobilné) číslo:
0910 622 244 pevná linka bude zrušená.

Stretnutie rodičov

Dátum: 9. 11. 2018

Oznamujeme rodičom detí, že v piatok 16.11.2018 o 15:45 hod. sa uskutoční v triede MŠ stretnutie rodičov detí navštevujúcich predškolské zariadenie.
Prosíme rodičov o dochvíľnosť a účasť na tomto stretnutí.
Ďakujeme

Materská škola

Materská škola ROZPRÁVKOVO

Dátum: 2. 10. 2018

Naša materská škola pohľadom fotoaparátu

Prevádzka od 1.10.2018

Dátum: 24. 9. 2018

Prevádzka Materskej školy Jánovce 199 je od 01.10.2018 po odsúhlasení zriaďovateľa aj zákonných zástupcov detí otvorená od 6:45 hod. do 15:45 hod.

Stretnutie rodičov

Dátum: 6. 9. 2018

Oznamujeme rodičom detí, že v pondelok 17.09.2018 o 16:00 hod. sa uskutoční v triede MŠ stretnutie rodičov detí navštevujúcich predškolské zariadenie.
Prosíme rodičov o dochvíľnosť a účasť na tomto stretnutí.
Ďakujeme

Prevádzka Materskej školy

Dátum: 27. 8. 2018

Prevádzka Materskej školy sa otvára dňa 03.09.2018 od 7:00 hod. Tešíme sa na detičky a prosíme mamičky nech prinesú deťom pevnú obuv(nie crocs)a pyžamo, ktoré je potrebné označiť menom dieťaťa.

Stretnutie rodičov

Dátum: 15. 2. 2018

Oznamujeme rodičom detí, že vo štvrtok 22.02.2018 o 16:00 hod. sa uskutoční v triede Materskej školy stretnutie rodičov detí navštevujúcich predškolské zariadenie.
Prosíme rodičov o dochvíľnosť a účasť na tomto stretnutí.

Obec

Sviatok

Meniny má Jarolím, Hieronym, Jeremiáš, Jarolíma, Ráchel, Ráchela, Una

Zajtra má meniny Arnold, Remig, Remus, Arnolda, Belina

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár zvozu odpadu

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29
30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26
27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, sobota 30. 9. 2023
slabý dážď 17 °C 6 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 16/7 °C
pondelok 2. 10. zamračené 20/9 °C
utorok 3. 10. oblačno 21/11 °C