Menu
Obec Jánovce
ObecJánovce

VZN

VZN a smernice 2023

VZN č. 1/2023 o financovaní škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jánovce

VZN_1-2023-financovanie skol a SZ_Janovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,51 kB
Stiahnuté: 87×

VZN a smernice 2022

VZN 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2016 o financovaní ZŠ,JŠ, MŠ a ŠZ

VZN_1_2022_ktorym sa meni 2_2016 o financovani skolskych zariadeni (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,18 kB
Stiahnuté: 99×

VZN 3/2022 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,19 kB
Stiahnuté: 187×

VZN 4/2022 o miestnych daniach

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,73 kB
Stiahnuté: 193×

VZN 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

VZN_052022_prispevky_v_sk_zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,03 kB
Stiahnuté: 106×

VZN 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 06/2011 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

VZN_6_2022_ktorym sa meni 6_2011-o-uhradach za soc. služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,26 kB
Stiahnuté: 124×

VZN a smernice 2021

VZN č. 2/2021 o dodávke pitnej vody prostredníctvo výdajných automatov

VZN-vydajny-stojan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,95 kB
Stiahnuté: 299×

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN-poplatok-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,62 kB
Stiahnuté: 273×

VZN a smernice 2020

VZN 1/2020 o určení výšky príspevkov v školách a šk. zariadeniach

VZN1_2020 ktorym sa meni 3_2019 o určení príspevkov v ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,22 kB
Stiahnuté: 168×

VZN 2/2020 o financovaní ZUŠ, JŠ, MŠ a šk. zariadení

VZN_2_2020_ktorym sa meni 2_2016 o financovani skolskych zariadeni (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,49 kB
Stiahnuté: 167×

VZN a smernice 2019

VZN 1/2019 o financovaní šk. zariadení

VZN_1_2019_ktorym sa meni 2_2016 o financovani skolskych zariadeni (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,87 kB
Stiahnuté: 273×

VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN_032019_prispevky_v_sk_zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,47 kB
Stiahnuté: 235×

VZN 4/2019 o úhradách za sociálne služby

VZN_4_2019_ktorym sa meni 6_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,17 kB
Stiahnuté: 271×

VZN 5/2019 o miestnom poplatku za TKO

VZN_5-2019-miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,68 kB
Stiahnuté: 254×

VZN 6/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN_6-2019-daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,61 kB
Stiahnuté: 343×

VZN 7/2019 o miestnych daniach

VZN_7-2019-miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,45 kB
Stiahnuté: 212×

VZN č. 2/2019 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2-2019 - volebné plagáty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,5 kB
Stiahnuté: 173×

VZN a smernice 2018

VZN 1/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN 012018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,58 MB
Stiahnuté: 444×

VZN 2/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Jánovce

VZN č. 2-2018 ÚPN-O Jánovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,68 kB
Stiahnuté: 302×

VZN a smernice 2017

VZN 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 1_2017 o umiestnovani plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,33 kB
Stiahnuté: 310×

VZN 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN 2_2017_elektronická komunikácia obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,39 kB
Stiahnuté: 324×

VZN 3/2017 o financovaní šk.zariadení

VZN 3_2017 ktorym sa meni 2_2016 o financovani skolskych zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,64 kB
Stiahnuté: 415×

VZN 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce

VZN 4_2017_dotacie z rozpoctu (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,31 kB
Stiahnuté: 353×

VZN a smernice 2016

VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn_2016 nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,86 kB
Stiahnuté: 890×

VZN 2/2016 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl, MŠ a školských zariadení

vzn_2016 o financovani skol a zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,06 kB
Stiahnuté: 765×

VZN a smernice 2015

VZN-01-2015

VZN-01-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 904×

VZN-02-2015

VZN-02-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,44 kB
Stiahnuté: 765×

VZN-03-2015

VZN-03-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,55 kB
Stiahnuté: 687×

VZN a smernice 2014

VZN-01-2014-dane

VZN-01-2014-dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,35 kB
Stiahnuté: 772×

VZN a smernice 2012

VZN_03-2012

VZN_03-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,89 kB
Stiahnuté: 725×

VZN-01-2012-o-miest.daniach-a-TKO

VZN-01-2012-o-miest.daniach-a-TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,71 kB
Stiahnuté: 809×

VZN-02-2012

VZN-02-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93 kB
Stiahnuté: 678×

VZN a smernice 2011

VZN-01-2011-o-určení-výšky-poplatku-za-ŠK

VZN-01-2011-o-určení-výšky-poplatku-za-ŠK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,09 kB
Stiahnuté: 664×

VZN-02-2011-pohrebiská

VZN-02-2011-pohrebiská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,17 kB
Stiahnuté: 767×

VZN-03-2011-o-predaji-výrobkov-....

VZN-03-2011-o-predaji-výrobkov-.....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,57 kB
Stiahnuté: 688×

VZN-05-2011

VZN-05-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,41 kB
Stiahnuté: 656×

VZN06-2011-OpatrSlužba

VZN06-2011-OpatrSlužba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,66 kB
Stiahnuté: 704×

VZN-07-2011-poplatkoch

VZN-07-2011-poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,23 kB
Stiahnuté: 736×

VZN-č.-08-2011-znečisťovania-ozvdušia

VZN-č.-08-2011-znečisťovania-ozvdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,18 kB
Stiahnuté: 733×

VZN-04-2011-ktorým-sa-mení-a-dopĺňa-VZN-č.-72008-o-výške-príspevku-v ŠJ

VZN 042011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 590,68 kB
Stiahnuté: 667×

VZN a smernice 2010

VZN-1-2010-o-miestnom-referende

VZN-1-2010-o-miestnom-referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,13 kB
Stiahnuté: 645×

VZN-2-2010-o-miest.daniach-a-TKO

VZN-2-2010-o-miest.daniach-a-TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,35 kB
Stiahnuté: 705×

VZN a smernice 2009

VZN-1-2009-o-vylepovaní-volebných-plagátov

VZN-1-2009-o-vylepovaní-volebných-plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,28 kB
Stiahnuté: 634×

VZN-520091

VZN-520091.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 647,04 kB
Stiahnuté: 642×

VZN-620091

VZN-620091.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB
Stiahnuté: 607×

VZN-č.-02-2009-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode-návrh

VZN-č.-02-2009-o-pravidlách-času-predaja-v-obchode-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,46 kB
Stiahnuté: 656×

VZN-č.-03-2009-o-dodržiavaní-verejného-poriadku-návrh

VZN-č.-03-2009-o-dodržiavaní-verejného-poriadku-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,14 kB
Stiahnuté: 646×

VZN-č.-04-2009-o-miestnych-daniach

VZN 042009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,8 MB
Stiahnuté: 270×

VZN a smernice 2008

VZN-4-2008-príspevok-vMŠ

VZN-4-2008-príspevok-vMŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,57 kB
Stiahnuté: 637×

VZN-5-2008-zápis-dieťaťa-do-ZŠ

VZN-5-2008-zápis-dieťaťa-do-ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,2 kB
Stiahnuté: 684×

VZN-6-2008-poplatky-ŠKD

VZN-6-2008-poplatky-ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,24 kB
Stiahnuté: 602×

VZN-7-2008-poplatky-ŠJ

VZN-7-2008-poplatky-ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,6 kB
Stiahnuté: 580×

VZN-8-2008-opatrovateľská-služba

VZN-8-2008-opatrovateľská-služba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,25 kB
Stiahnuté: 631×

VZN č. 2/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzna časť ÚPN-O Jánovce

VZN č. 2-2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 201×

VZN č. 2/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzna časť ÚPN-O Jánovce

VZN č. 2-2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Stiahnuté: 235×

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana

Zajtra má meniny Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár zvozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, streda 26. 6. 2024
mierny dážď 24 °C 13 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 23/16 °C
piatok 28. 6. mierny dážď 26/14 °C
sobota 29. 6. slabý dážď 27/16 °C